Välkommen till Tyringe Simsällskap

Gruppsidorna hittar du i toppmenyn under välj grupp.

Du kan också synkronisera din kalender i mobiltelefonen med klubbens eller din gruppsidas kalender så kan du prenumerera

 

TSS VÄRDEGRUNDER

… Vi är professionella
… Vi vårdar föreningens varumärke
… Glädje är en naturlig del av hela verksamheten
… Vi jobbar för att varje individ i sin egen takt och efter sin egen förmåga ska uppnå sin högsta potential.
… Vi värnar om att utveckla individen fysiskt, socialt, kulturellt och mentalt
… Vi har en öppen kommunikation där vi respekterar varandras åsikt
… Vi respekterar allas lika värde.
… Vi tar fullständigt avstånd från narkotika och doping